Yüksek Lisans Eğitimi

Dili:  Türkçe
Süresi (Yıl):  2
Azami Süresi (Yıl):  3

Tarihçe
Ekonometri Yüksek Lisans Programı 2013 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçmiştir.


Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ekonometri (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kabul Koşulları
Bu programa öğrenciler "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Üst Kademeye Geçiş
Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılğı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Hem kamu hem de özel sektörde iş imkânı bulunmaktadır. Kamu sektöründe; Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlarda ve özel sektörde ise; araştırma şirketleri finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.

Dersler

Bilgi için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi