Hakkımızda

Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisadın yanında matematik ve istatistiği de bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

XX. yy.ın son çeyreğinden başlayarak günümüze kadar devam eden süreçte bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişime paralel olarak, iktisat kuramlarının geçerliliğini test edilebilme ve sayısal tabana oturtabilme olanakları artmış ve iktisat kuramlarını bu yaklaşım içinde inceleyip sayısal sonuçlara ulaşan Ekonometri'nin de çok hızlı gelişimine tanık olunmuştur.

8 yarıyıllık bir öğrenim süresinin olduğu Ekonometri Bölümü'nde, çeşitli İktisat ve İşletmecilik derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak İstatistik, Yöneylem Araştırması ve Ekonometri dersleri verilerek çeşitli tahmin tekniklerinin paket programlar yardımıyla nasıl kullanılacağı öğretilmektedir.

Ekonometri Bölümü, öğrencilerini piyasa şartlarına daha iyi hazırlamak amacıyla bir sene isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, düzeylerine göre, Yabancı Dil okutmanlarınca bir sene boyunca eğitilmektedirler. 

Bölüm mezunları TÜİK,Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında ve sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren bölüm öğrenci almaya başlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2015, Çarşamba