Lisans Eğitimi

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl):  4
Azami Süresi (Yıl):  7

Tarihçe
Ekonometri Bölümü 2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm, İstatistik, Ekonometri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır.

Kazanılan Derece
Ekonometri Bölümü, yüksek öğretimde Ekonometri Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ekonometri Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Ekonometride lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.

İstihdam Olanakları
Yoğun uygulamalı eğitim gören Ekonometri Bölümünden mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere bölüm mezunları özellikle firmaların Ar-Ge, planlama ve kalite kontrol bölümlerinde çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra, bankacılık, finans, sigortacılık sektörlerinde ve araştırma şirketlerinde geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Dersler

Bilgi için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi